Zapraszamy na odbywające się w terenie, zajęcia edukacji przyrodniczej "Lekcje przyrody"

Zapraszamy na odbywające się w terenie, zajęcia edukacji przyrodniczej
08.11.2022
61

Lekcja jest skierowana do kilku grup wiekowych: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich a także dla dorosłych. W zależności od możliwości danej grupy, wiadomości przekazywane przez dyplomowanych pedagogów, są odpowiednio dobierane oraz prezentowane. Koszt lekcji wynosi 27 zł od osoby. Trwająca 90 minut lekcja jest niezapomnianą okazją do spotkania się „oko w oko” z królem puszczy oraz poznania wielu innych gatunków zwierząt, które zamieszkują naszą zagrodę, m.in. jeleni, danieli i saren a także ptactwa ozdobnego i wodno-błotnego. 

Bezpośredni kontakt z przyrodą jest najlepszą formą nauki oraz wywołuje chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Celem edukacyjnym jest przybliżenie zainteresowanym wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz otaczającego nas środowiska i zapoznanie z zagadnieniami biologii i ekologii flory, fauny, całości ekosystemów jak i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody. 

Więcej informacji:
- pod nr tel.: 32 447 05 03 (rezerwacja wycieczek);
- zagroda @pszczyna.info.pl.

Foto: M. Makowski

 

Zobacz galerię
Powrót