Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Pokazowej Zagrody Żubrów, jest nowo utworzona ścieżka edukacyjno-ekologiczna. Składa się ona z dwóch tras biegnących przez malownicze tereny zachodniej części Zabytkowego Parku Pszczyńskiego zwanego Dziką Promenadą lub Zwierzyńcem. Krótsza trasa (zielona) o długości 3,7 km „Tropem żubra” oraz dłuższa (czarna) o długości 7,2 km „Cyranka”.

Na obu szlakach ustawiono, w odległości kilkuset metrów, tablice omawiające tematykę przyrodniczo-leśną, m.in. ekosystem lasu, łąki i rzeki Pszczynki, a także historię hodowli żubrów oraz spotykane po drodze różne formy świata flory i fauny.

Zapraszamy na spotkanie z Naturą!

Foto: M. Makowski