Warsztaty edukacyjne "TROPEM ŻUBRA"

Pokazowa Zagroda Żubrów realizuje warsztaty edukacyjne "Tropem żubra" dla dzieci z przedszkoli oraz z szkół podstawowych,  klas I-III oraz klas IV-VI. Koszt warsztatów-28 zł od dziecka. Warsztaty są skierowane do dzieci z całego województwa śląskiego.

Celem warsztatów jest przybliżenie dzieciom zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Proponowany zakres zajęć będzie obejmował:

  • spacer po zagrodzie,
  • obserwację zachowań zwierząt, pogadankę z elementami dyskusji,
  • poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt,
  • pracę z wykorzystaniem zeszytów ćwiczeń „Tropem żubra”,
  • przeprowadzane zajęcia bazują na przygotowanych „aktywnych” materiałach dydaktycznych metodą montessoriańską, w których wykorzystana będzie wiedza pozyskana na etapie prezentacji przeprowadzonej w terenie.

Zapewniamy:

  • dobrą zabawę,
  • niezapomniane wrażenia,
  • kontakt z naturą,
  • nauczyciela prowadzącego warsztaty.

Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9,00, 11.00 oraz 13.00, rezerwacji należy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warsztaty są prowadzone dla grup 20-osobowych. W przypadku większych grup jest tworzona kolejna grupa, która w tym czasie także uczestniczy w warsztatach. Ilość warsztatów "Tropem żubra" jest ograniczona.

Zgoda na udział grupy w warsztatach "Tropem żubra"
Regulamin warsztatów "Tropem żubra"

Zajęcia dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.