Uzupełnieniem oferty edukacyjnej Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, jest ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Dzika Promenada. Składa się ona z dwóch tras biegnących przez malownicze tereny zachodniej części Zabytkowego Parku Pszczyńskiego zwanego Dziką Promenadą lub Zwierzyńcem. Oferujemy skorzystanie z dwóch tras: krótszej (zielonej) o długości 3,7 km-„Tropem żubra” oraz dłuższej (czarnej) o długości 7,2 km-„Cyranka”. Do przejścia pierwszej potrzeba około godziny. Pokonanie drugiej zajmie około 2-3 godzin i jest ona przeznaczona dla bardziej wymagających turystów (wąskie przejścia groblą Młynówki).

Trasa ścieżki rozpoczyna się przy ul. Żorskiej, przechodzi płynnie w bardziej dziksze, zachodnie rejony i ostatecznie w tereny leśne. Przy obu trasach, w odległości kilkuset metrów, ustawiono tablice informacyjne omawiające m.in. tematykę ekosystemu lasu, łąki oraz rzeki Pszczynki a także hodowlę żubrów czy spotykane po drodze różnorodne formy świata roślinnego i zwierzęcego. Niedaleko Pokazowej Zagrody Żubrów stoi altana dla turystów, idealne miejsce odpoczynku przed dalszą wędrówką. Można stąd podziwiać zbiorowisko roślinne mozaikowatych łąk, cechujących się zmiennymi warunkami wilgotnościowymi. Przy odrobinie szczęścia wypatrzymy takie perełki świata przyrodniczego jak pojawiające się przelotem bieliki, żurawie, osiedlone ślepowrony, zimorodki czy bociany czarne a z ssaków bobry, wydry, sarny, dziki. Takie bogactwo Natury, zaledwie zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki!

Zajęcia terenowe oparte są o ścieżkę edukacyjno-ekologiczną "Dzika Promenada". Realizowany scenariusz zawiera w sobie także wiadomości dodatkowe, ściśle skorelowane z obszarem, na którym się odbywają. Bezpośredni kontakt z Naturą, pozwala dzieciom i młodzieży zapoznać się z bogactwem różnorodności biologicznej otaczającego nas świata przyrodniczego a także kształtuje wrażliwość na nią a przede wszystkim, rozwija ciekawość odnośnie sił przyrody.

Oferowane są 4 warianty zajęć z podziałem na:
~ dla dzieci w wieku przedszkolnym,
~ dla dzieci w wieku szkolnym (klasy od 1 do 4),
~ dla dzieci w wieku szkolnym (klasa od 5 do 8),
~ dla młodzieży (szkoła średnia, studenci) oraz dorośli.

Koszt lekcji 32 zł od osoby. W cenie~indywidualne wejście do Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.

Zapraszamy na spotkanie z Naturą!

Foto: M. Makowski