Historia obiektu

Końcem lat 90-tych XX wieku, Gmina Pszczyna oraz Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej podjęły wspólnie działania, zmierzające do utworzenia w Parku Pszczyńskim, w części tzw. Dzikiej Promenady - Pokazowej Zagrody Żubrów. Idea utworzenia nowej atrakcji turystycznej, wiązała się z chęcią zaprezentowania szerszemu gronu zwiedzających, różnorodności biologicznej dawnej Puszczy Pszczyńskiej a obecnie Lasów Pszczyńskich, będących od 1336 roku, własnością kolejnych rodzin panujących w Pszczynie. Dodatkowym, bardzo istotnym aspektem-było stworzenie dodatkowego ośrodka hodowlanego dla żubrów nizinnych sublinii pszczyńskiej (PL). Prace związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń,  dokumentacji inżynieryjno-projektowej rozpoczęte w 1999 roku, pozwoliły w czerwcu 2007 roku, na rozpoczęcie prac wykonawczych pod powstanie jednej z najchętniej odwiedzanych przez turystów atrakcji Pszczyny. Na ten cel pozyskano środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (działanie: 1.4 Rozwój turystyki i kultury). Wysokość dotacji wyniosła 4 192 011,61 zł (69,5 %). Natomiast całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą blisko 6 660 000 zł brutto. Wkład własny (30,5 %) zabezpieczyła Gmina Pszczyna.  Pokazową Zagrodę Żubrów, znajdującą się w Sieci Regionalnej Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej Województwa Śląskiego,  otwarto oficjalnie 1 czerwca 2008 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Na przestrzeni lat, w związku z prowadzeniem zajęć edukacyjno-ekologicznych, o szerokim spektrum kształcenia świadomości przyrodniczej, Pokazowa Zagroda Żubrów oraz działające przy obiekcie~Biuro Informacji Turystycznej, zostały wyróżnione wieloma nagrodami oraz nominacjami m.in.:

 • 2009 rok-w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wraz z Klubem Gaja na „Najlepsze Projekty” wykorzystujące Fundusze Europejskie;
 • 2009 rok-w związku z obradami Kapituły regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny 2009” Polskiej Organizacji Turystycznej wybrano z 17 śląskich kandydatów dwóch zwycięzców. Zwycięzcami śląskiego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny 2009” oraz kandydatami do Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej, została ex aequo: Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie "Poznaj Świat króla puszczy" oraz Zamek Ogrodzieniec "Historia zaklęta w kamieniu”.
 • 2009 rok-w X edycji konkursu Marszałka Województwa Śląskiego „Najlepsza przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”-wyrażono uznanie za stworzenie miejsca o niepowtarzalnym klimacie, które daje zwiedzającym radość z obcowania z przyrodą, za najlepszy na Śląsku projekt, przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju kraju i regionu;
 • 2010 rok-uzyskanie przez działające przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów,  Biuro Informacji Turystycznej, Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w ocenie dwóch gwiazdek, przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną oraz Śląską Organizację Turystyczną;
 • 2011 rok-Ośrodek Edukacji Ekologicznej działający przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów znalazł się Pośród trzech laureatów, obok Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Istebnej i Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej z Bielska-Białej, znalazł się również Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie. Jury doceniło dotychczasową działalność ośrodka, a zwłaszcza doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, m.in. ekspozycje roślinne i zwierzęce oraz multimedia, a także warsztaty ekologiczne „Tropem żubra”;
 • 2012 rok-uzyskanie III miejsca na podium w rankingu „Jakość Usług świadczonych przez Biura Informacji turystycznej”, które to biuro znajduje się przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów. Ranking prowadzony został przez Koło Naukowe Marketingu Meritum oraz Koło Naukowe Turystyki uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • 2012 rok-uzyskanie Certyfikatu członkostwa, potwierdzającego przynależność Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie do Śląskiej Organizacji Turystycznej;
 • 2013 rok-uzyskanie Certyfikatu członkostwa, potwierdzającego przynależność Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie do Śląskiej Organizacji Turystycznej;
 • 2014 rok-uzyskanie przez działające przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów,  Biuro Informacji Turystycznej, Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w ocenie dwóch gwiazdek, przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną oraz Śląską Organizację Turystyczną;
 • 2015 rok-statuetką żubra oraz tytułem „Miłośnik żubra” w 2015 roku, za wkład w hodowlę żubrów (Bison bonasus) historycznej sublinii-PL w linii nizinnej/białowieskiej, przyznaną przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (organizacja non-profit) z siedzibą w Warszawie;
 • 2016 rok-uzyskanie przez działające przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów,  Biuro Informacji Turystycznej, Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w ocenie dwóch gwiazdek, przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną oraz Śląską Organizację Turystyczną;
 • 2019 rok-uzyskanie przez działające przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów,  Biuro Informacji Turystycznej, Certyfikatu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w ocenie trzech gwiazdek, przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną oraz Śląską Organizację Turystyczną;
 • 2021 rok-nominacja do nagrody „Słoneczniki 2021” w plebiscycie organizowanym przez portal CzasDzieci.pl, w kategorii „Przyroda-odpowiadającej rozwijaniu inteligencji przyrodniczej”, ze względu na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat;
 • 2022 rok-uzyskanie najwyższej oceny przez działające przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów,  Biuro Informacji Turystycznej - czterech gwiazdek, w wyniku analizy Krajowej Komisji Certyfikacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej,  wniosków certyfikacyjnych, złożonych przez przedstawicieli centrów informacji turystycznej, zweryfikowanych oraz rekomendowanych przez  Regionalną Komisję Certyfikacyjną.

Foto: M. Makowski