Biuro Informacji Turystycznej (BIT) rozpoczęło swoją działalność 31 sierpnia 2002 roku.                        Powstało z inicjatywy Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. przy współudziale Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Biuro Informacji Turystycznej jest usytuowane na miejskiej starówce, w kamienicy pod nr 19. Ma na celu promocję lokalnych wydarzeń, imprez, warsztatów we współpracy z lokalnymi instytucjami, takimi jak: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, ośrodki kultury, MOSiR, POSiR, muzea, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, lokalne Punkty informacji Turystycznej (PIT), inne obiekty działające w branży turystycznej (hotele, restauracje). Czynnie współpracuje w projekcie utworzenia parku kulturowego na terenie miasta, promocji Karty Mieszkańca, współpracy w przygotowywaniu i aktualizacji materiałów promocyjnych, promocji lokalnych twórców, przygotowywaniu stoisk promujących miasto, współpracy z lokalnymi szkołami (zajęcia tematyczne w BIT, nadzór nad uczniami odbywającymi praktyki). Współtworzy imprezy promujące miasto jak: Daisy Days, Pszczyński Jarmark Świąteczny czy organizuje comiesięczny Jarmark Staroci odbywający się na rynku pszczyńskim, a przyciągający tłumy turystów i pasjonatów historii.

Biuro Informacji Turystycznej (BIT), ściśle współpracuje na poziomie regionalnym z Śląską Organizacją Turystyczną (ŚOT) przy realizacji ŚSIT (ŚLĄSKIEGO SYSTEMY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) oraz tworzeniu i aktualizacji materiałów promocyjnych jak przewodniki, informatory z podziałem na subregiony województwa śląskiego czy mapy. Biuro zajmuje się dystrybucją i przygotowaniem materiałów informacyjnych. Nawiązano współpracę z Urzędem Marszałkowskim w realizacji projektu „#SlaskieBezpieczne” oraz kampanii społecznej „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”, promocja akcji i wydarzeń o zasięgu regionalnym, takich jak: Festiwal Śląskie Smaki, Juromania, współpraca z innymi PIT w regionie, współpraca z Silesia Events przy organizacji gier miejskich.

Dodatkowo Buro Informacji Turystycznej aktywnie uczestniczy w promowaniu akcji o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym m.in. przez Polską Organizację Turystyczną (POT), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju, Muzeum Historii Polski, Polską Federację Turystyki Wiejskiej tj.: „Polska Zobacz Więcej-Weekend za pół ceny”, „Europejskie Dni Dziedzictwa”, „Małe Wielkie Historie”, „Polski Bon Turystyczny”, „Czekamy na Was”, „Zmień termin, nie odwołuj”, „Obiekt bezpieczny higienicznie”, „Odpoczywaj na wsi”, udział w platformie POT-ROT-LOT-FIT prowadzonej na FB (Platforma POT-ROT-LOT-FIT służy wymianie doświadczeń i wszelkich informacji ważnych z punktu widzenia współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Forum Informacji Turystycznej). Ważnym zaznaczenia jest fakt corocznego udziału w Walnym Zgromadzeniu FORUM Informacji Turystycznej (FIT) oraz uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu pn. „Nowa jakości obsługi w turystyce - nowe kwalifikacje” w ramach programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Odwiedź Biuro Informacji Turystycznej w Pszczynie