contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  Żubr europejski, jako gatunek narażony na wyginięcie.

   
  Żubr europejski, jako gatunek narażony na wyginięcie (wg "Czerwonej księgi gatunków zagrożonych" publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody-IUCN) objęty jest projektem "Kompleksowej ochrony żubra przez Lasy Państwowe" z Funduszu Leśnego. Najważniejszym celem programu jest zagwarantowanie istnienia stabilnej oraz rozwijającej się populacji gatunku m.in. poprzez wspieranie tworzenia nowych hodowli zarówno w kraju jak i w Europie.
   
  Łączy się to z szeregiem działań związanych z opieką nad żubrami jak typowanie odpowiednich osobników, obserwacje pod względem behawioru w strukturze socjalnej stada. Bardzo istotną kwestią jest szczegółowo opracowana logistyka wraz z transportem minimalizujące stres zwierząt w podróży. Przyzwyczajanie żubrów do transportu (oswajanie zwierząt ze skrzyniami transportowymi), szczegółowe badania weterynaryjne w tym, mi.in. badania koproskopowe czyli pobieranie próbek kału do diagnostyki laboratoryjnej.
   
  Poniżej publikujemy charakterystykę oraz założenia badań prowadzonych przez Pana dr Daniela Klich z SGGW z Instytutu Nauk o Zwierzętach-Katedry Genetyki i Ochrony Zwierząt:
  "Nadrzędnym celem badań jest ocena dobrostanu żubra podczas procesu wsiedlania do nowego środowiska. Korzystając z prowadzonych transportów do Hiszpanii, planujemy dokonać oceny poziomu stresu fizjologicznego żubrów poprzez pomiar poziomu pochodnych kortyzolu w kale. Próbki są pobierane obecnie przed transportem, a następnie taką samą metodą zostaną pobrane na miejscu w Hiszpanii. Nasi współpracownicy w kraju docelowym będę pobierali próbki kału od tych samych osobników przez możliwie jak najdłuższy czas.
  Poziom stresu sprzed wsiedlenia będzie wartością wskaźnikową dla tych osobników, które przebywają w komfortowych, znanych sobie warunkach. W miejscu docelowym napotkają zupełnie inne warunki, np. patogeny, baza pokarmowa, dostępne siedliska, warunki klimatyczne itd. Poziom kortyzolu, a właściwie jego zmienność w miejscu docelowym, pozwolą na określenie czasu niezbędnego żubrom do przystosowana się w nowych warunkach środowiskowych."
   
   
   
   

  2020-10-26