contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  W zagrodzie będzie nowy żubr

  Zarząd WFOŚiGW w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wniosek Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej dotyczący „ochrony i rehabilitacji zagrożonych rodzimych gatunków zwierząt i roślin”. Na zachowanie stada żubrów pszczyńskiej linii genetycznej w Pokazowej Zagrodzie Żubrów przekazał 31 120 zł.  

  Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie przekazania samicy żubra oraz niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości pasz gwarantujących utrzymanie stada w dobrej kondycji, a także zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Do tej pory wszystkie koszty związane z utrzymaniem i opieką nad zwierzętami ponosiła Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

  Do ośrodka, który został uruchomiony w Pszczynie w czerwcu 2008 roku, wprowadzono stado żubrów z ośrodka w Jankowicach, oznaczonych w Księdze Rodowodowej prowadzonej w Białowieskim Parku Narodowym symbolem PL – linia genetyczna pszczyńska. Żubry należą do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na to są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

  W Europie jest ok. 4,5 tysiąca żubrów. Aby gatunek przestał być zagrożony, populacja powinna wynosić ok. 10 tysięcy sztuk. Wzrost liczby populacji to efekt pracy przede wszystkim osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi, które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących na wolności. Głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie gatunku żubra jest kontrola wymiany osobników między stadami (do rozrodu dobiera się jak najmniej spokrewnione żubry). Proces ten ułatwia Księga Rodowodowa Żubrów, w której publikowane są coroczne dane o stanie żubrów czystej krwi na świecie.

  Decyzja o wyborze konkretnej samicy żubra oraz terminie jej przekazania do pszczyńskiej zagrody zapadnie po konsultacjach z prof. Wandą Olech-Piasecką, prezesem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, które koordynuje program ochrony żubra w Polsce. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, prowadząca Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie, jest jego członkiem od roku 2008. 

   

    

  2015-03-25