contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  NOWE ZAJĘCIA W OFERCIE ARIPZP

  Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach do edukacji ekologicznej na terenie Skansenu – Zagrody Wsi
  Pszczyńskiej oraz Pokazowej Zagrody Zubrów w Pszczynie.
  NOWE ZAJĘCIA W OFERCIE ARIPZP

  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej od lat współpracuje z Wojewódzkim
  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie realizacji
  zajęć edukacyjnych o tematyczne przyrodniczo - ekologicznej, a także z kwestii tworzenia
  Ogrodu botanicznego na terenie Skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej. Dla ARiPZP
  niezwykle istotny jest aspekt edukacyjny prowadzonych obiektów - Zagrody Wsi
  Pszczyńskiej oraz Pokazowej Zagrody Żubrów, ponieważ budowanie świadomości wśród
  młodego pokolenia oraz dokształcanie dojrzałych już ludzi jest sprawą bardzo istotną.
  Wykorzystujemy elementy nauczania Montessori, czyli kompleksowego podejścia do tematu
  nauczania z charakterystycznymi ścieżkami tematycznymi pozwalającymi na naukę przez
  poznanie i doświadczenie, z użyciem wyobraźni, która, jak mawiał Albert Einstein jest
  ważniejsza od wiedzy, gdyż wiedza jest ograniczona...Z radością informujemy, iż
  otrzymaliśmy z WFOŚiGW ponownie dofinansowanie na działalność edukacyjną na terenie
  naszych obiektów i do oferty wprowadziliśmy także nowe zajęcia.


  - „Sekrety pszczół” – zajęcia obejmują spacer po Skansenie, podczas którego dzieci mają
  możliwość zapoznania się z życiem i charakterystyką pszczół oraz zwyczajami i relacjami
  panującymi w ulu, jak również zależnościami pomiędzy światem roślin i owadów, co jest
  niezwykle istotne. Podczas zajęć dzieci zwiedzają z pszczelarzem Skansen oraz ekspozycje
  stałe i czasowe. Bardzo interesująca jest wizyta w czynnej pasiece zlokalizowanej na terenie
  obiektu. Elementy Montessoriańskiej szkoły - czyli nauka przez poznanie i doświadczenie -
  podczas zajęć pozwalają na lepsze zapamiętanie przekazanych treści i uzyskanie bardziej
  zadowalających efektów nauczania.
  Koszt: 18 zł/os.
  Liczebność grupy: max. 25 os.
  Czas trwania zajęć: 1,5 godz.


  - „Cztery pory roku w ogrodzie prababci” – zajęcia poświęcone babcinym ziołom i
  roślinom rosnącym w skansenowym ogrodzie, a także nieopodal wielu domów. Podczas
  warsztatów uczniowie rozpoznają zioła po zapachu, wyglądzie i smaku oraz mogą
  przygotować własną mieszankę ziół i przypraw. Ponadto dzieci i młodzież mają możliwość
  posiania lub posadzenia ziół, które później, wraz z tabliczką pamiątkową zabierają ze sobą do
  domu, wykonania ciekawych różnobarwnych naparów ziołowych, różnorodnych,
  edukacyjnych zielników, czy też wzięcia udziału w babcinej produkcji kosmetyków –
  wykonanie mydełek z suszami ziołowymi. Będzie to także nauka przez poznanie
  i doświadczenie z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, co daje bardzo dobre efekty
  nauczania.
  W zależności od pory roku planujemy zajęcia „ Babcia i ogród wiosną i latem” oraz „
  Babcia i ogród jesienią i zimą”.
  Koszt: 18 zł/os.
  Liczebność grupy: max. 25 os.
  Czas trwania zajęć: 1,5 godz.


  „ Z legendą w przyrodę” – nowe zajęcia będące swego rodzaju ścieżką edukacyjno-
  przygodową, umożliwiające uczestnikom zwiedzenie obydwu obiektów tj. Skansenu
  i Pokazowej Zagrody Żubrów. Na terenie obiektów powstaje bowiem „Szlak śląskich
  skrzotów – demonów”, które zgodnie ze śląską mitologią mają wpływ na kształtowanie

  przyrody, ochraniają rośliny i zwierzęta przed niebezpieczeństwem. W każdym z obiektów
  zostanie przedstawiona krótka historia skrzotów i ich wpływ na kształtowanie
  bioróżnorodności. Ponadto w drodze pomiędzy Skansenem a Zagrodą Żubrów zostaną także
  usytuowane dwa skrzoty, które uczestnicy będą mieli za zadanie odnaleźć i zaznaczyć na
  mapce, którą otrzymają od Organizatorów. Zajęcia są doskonałym połączeniem ekologii oraz
  historii, tradycji i kultury Górnego Śląska. W szkołach uczą się na temat mitologii greckiej i
  rzymskiej, ale o mitologii śląskiej mało kto słyszał, a mamy się czym pochwalić.
  Koszt: 30 zł /os.
  Liczebność grupy: max. 25 os.
  Czas trwania zajęć: 4,0 godz.


  „Tropem Żubra” – warsztaty mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat
  największego żyjącego w Europie ssaka, a także dające możliwość bezpośredniego z nim
  kontaktu. Mowa oczywiście o żubrze. Ponadto dzieci biorące udział w warsztatach będą
  mogły się zapoznać z innymi żyjącymi w Pokazowej Zagrodzie Żubrów zwierzętami i
  ptakami, takimi jak: jeleń szlachetny, daniel, sarna, muflon, osioł, królik domowy, łabędź,
  paw indyjski, gęś garbonosa, kaczka krzyżówka, kaczka piżmówka, bażant królewski, bażant
  diamentowy, bażant złocisty, gołąb domowy, gołąb grzywacz.
  Przygotowane zajęcia ze względu na charakter odbywać się będę dwutorowo, tj. na wolnym
  powietrzu w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami oraz wewnątrz budynków gdzie
  przeprowadzone będą zajęcia na bazie przygotowanych „aktywnych” materiałów
  dydaktycznych.
  Koszt: 18 zł/os.
  Liczebność grupy: max 25 os.
  Czas trwania zajęć: 1,5 godz.


  Dla najbardziej aktywnych uczestników zajęć przewidujemy nagrody
  rzeczowe!
  Serdecznie zapraszamy
  Z tradycji czerpiemy siłę…

   

  2020-09-07