contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  Konkurs na imię dla małego żubra!

  O kolejną krówkę powiększyło się stado żubrów w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Parku Pszczyńskim.

  Wybierz dla niej imię!

  Do piątku, 9 października 2020 roku można zgłaszać propozycje imienia dla małej krówki, która urodziła się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów 13 czerwca br. Jej mamą jest PLACKA, a tatą - PLISAR.

   

  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie na imię dla malucha. Musi ono spełniać dwa warunki: być rodzaju żeńskiego i rozpoczynać się od liter PL - zgodnie z oznaczeniem pszczyńskiej linii hodowlanej, której założycielami byli PLANTA i PLEBEJER. Na autora zwycięskiej propozycji czeka atrakcyjna nagroda!

  Co ważne, każdy może przesłać tylko jedną propozycję wraz z danymi do kontaktu. Dotyczy to również szkół i przedszkoli. W przypadku, kiedy imiona się powtórzą, o zakwalifikowaniu jednego z nich do konkursu zdecyduje losowanie.

  Oceny pomysłów i wyboru najciekawszego i najbardziej oryginalnego imienia dokona jury w składzie: prof. Wanda Olech - prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, Dariusz Skrobol - burmistrz Pszczyny, Mieczysław Hławiczka - lekarz weterynarii, Jacek Patyk - prezes Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. oraz Grzegorz Czembor - dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów wraz z  Michałem Makowskim - z-cą dyrektora Pokazowej Zagrody Żubrów
  w Parku Pszczyńskim.

  Przed ogłoszeniem werdyktu, jury będzie musiało jeszcze sprawdzić w „Księdze Rodowodowej Żubrów”, czy imię nie jest już „zajęte” - bo i tak się zdarza.

  Propozycje można przesyłać do piątku 9 października 2020 roku drogąlistownąlubmailowąnaadres: PokazowaZagrodaŻubrów,ul.Żorska5,43-200Pszczyna:zagroda@pszczyna.info.pl.

  O wynikach konkursu poinformujemy w poniedziałek,19 października  2020 roku na stronie internetowej:www.zubry.pszczyna.pl.

   

  OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

  1.Administratorem pozyskanych w celu organizacji konkursu danych osobowych jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. ul. 3 Maja 9 w Pszczynie (43-200) Telefon: 32 210 35 65 e-mail: arip@pszczyna.info.pl 

  2.Dane osobowe uczestników konkursu oraz koordynatorów przetwarzane są na podstawie art.6 pkt 1 lit.a RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) w celu organizacji konkursu na imię żubra .                                                                                                                                                                                                 

  3.Osobom, których dane dotyczą, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie.                                                                                                                           

  4.W przypadku naruszenia przez administratora danych przepisów RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) osobom, których dane zostały pozyskane w celu organizacji konkursu przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.                                                                                                                                                         

  5.Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała niedopuszczeniem do uczestnictwa w konkursie na imię żubra .                                                                                         

  6. Dane uczestników konkursu nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim.

  7. Odbiorcami danych mogą być  instytucje upoważnione z mocy prawa. 

  8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

  9. Administrator danych informuje, że  nie ma zamiaru przekazywać danych

      osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   

  10. Dane osobowe zgromadzone w celu organizacji konkursu będą przechowywane,

        do dnia ogłoszenia wyników.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  2020-09-19