contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  Konkurs - wymyśl imię dla małego żubra

  Zapraszamy do udziału w konkursie na imię dla małego żubra, który 20 maja 2015 roku przyszedł na świat w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie. Imię musi być „żeńskie” i zaczynać się od liter „PL”. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!

  Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaprasza do udziału w konkursie na imię żubra. Cieliczka urodziła się w Pokazowej Zagrodzie Żubrów 20 maja. Cieszy się dobrym zdrowiem i jest bardzo ciekawa świata. Jej mamą jest siedmioletnia Placka, a ojcem siedemnastoletni Plawiant.

  Imię musi być „żeńskie” i rozpoczynać się od liter PL, zgodnie z oznaczeniem pszczyńskiej linii hodowlanej, której założycielami byli Planta i Plebejer.

  Propozycje imienia można przesyłać do 20 lipca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres mpawlak@pszczyna.info.pl lub pocztą tradycyjną - Głos Pszczyński, ul. 3 maja 9, 43-200 Pszczyna.

  Każda osoba może przesłać tylko jedną propozycję wraz z danymi osobowymi oraz numerem telefonu kontaktowego. W przypadku kiedy imiona się powtórzą, o zakwalifikowaniu jednego z nich do konkursu zdecyduje losowanie. Oceny nadesłanych propozycji oraz wyboru najciekawszego i najbardziej oryginalnego pomysłu dokona jury w składzie: prof. Wanda Olech-Piasecka - prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, Mieczysław Hławiczka - lekarz weterynarii, Jacek Patyk - prezes Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, Grzegorz Czembor - dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów oraz Jacek Gałuszka - redaktor naczelny „Głosu Pszczyńskiego”.

  Ogłoszenie wyników nastąpi 31 lipca 2015 r. O wynikach poinformujemy na naszej stronie internetowej - www.zubry.pszczyna.pl

  2015-06-17