contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  Godziny otwarcia Pokazowej Zagrody Żubrów w lutym 2021 r. !

  Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie do Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku

  Pszczyńskim w lutym codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00.

  Zimowe pory karmienia: 9:00, 11:00, 13:00 oraz 15:00.

   

   

  Nowe zasady zwiedzania Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim obowiązujące od 1 lutego 2021!

   

  Zwiedzanie obiektu odbywa się z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych zwiedzających oraz pracowników obsługi. Zapis ten nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, niepełnosprawnych wraz z opiekunami, osób starszych z opiekunem oraz osób mających problemy z przemieszczaniem się wymagających asysty opiekuna.

   

  Na terenie całego obiektu zarówno wewnątrz jak i poza budynkiem edukacyjno-ekspozycyjnym

   obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

   

  Jednocześnie na terenie budynku edukacyjno-ekspozycyjnego może przebywać 15 osób.

   

  Pracownik odpowiadający za obiekt podejmuje decyzję o usunięciu z ekspozycji osób nieprzestrzegających regulaminu, powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych oraz innych działań/czynności mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji oraz przestrzegania regulaminu Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim.

  Ze względów bezpieczeństwa, wnętrza budynku edukacyjno-ekspozycyjnego będą okresowo wietrzone, co może spowodować chwilową przerwę w zwiedzaniu.

   

  Regulamin Pokazowej Zagrody Żubrów Zabytkowym Parku Pszczyńskim, w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2, będzie okresowo aktualizowany, o czym Pokazowa Zagroda Żubrów będzie informować na stronie internetowej, na profilu w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie obiektu.

  W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań.

   

  #zwiedzajbezpiecznie

   

   

   

  2021-02-02