contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  "155 lat żubrów w Lasach Pszczyńskich" - cykl wpisów IV

  Ponad 100 lat temu Lasy Pszczyńskie były jednym z ostatnich miejsc w Europie, gdzie żyły żubry. Wiosną 1919 roku poszukiwania żubrów w Puszczy Białowieskiej nie przyniosły żadnych rezultatów i tym samym potwierdziły się przypuszczenia, że wolne żubry zostały w swym prastarym mateczniku puszczańskim wybite (pomimo wydawanych rozporządzeń ministerialnych o surowych karach za zabicie żubra). Ocalały jedynie nieliczne osobniki w prywatnych zwierzyńcach i ogrodach zoologicznych. W tych, jakże niepewnych dla gatunku Bison bonasus latach 20-tych XX wieku, wykiełkowała wśród reprezentantów różnych dziedzin, tworzących szerokie, międzynarodowe grono osób, którym było bliskie przetrwanie żubrów na świecie - myśl o restytucji tego gatunku.

   

  W dniach 31 maja-3 czerwca 1923 roku odbył się w Paryżu Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody, w którym uczestniczył także delegat Polskiej Państwowej komisji Ochrony Przyrody Jan Sztolcman. Na posiedzeniu Pierwszej Sekcji Kongresu-Świat zwierzęcy-przedstawił on ogólny szkic planu ratowania żubrów przed ich całkowitą zagładą. Propozycja Polaka spotkała się z bardzo przychylną opinią Kongresu, czemu dano wyraz w następującym postulacie: „Międzynarodowy Kongres Ochrony Przyrody zebrany w Paryżu w dniach 31 maja do 2 czerwca 1923 roku na sesji w d. 1 czerwca po wysłuchaniu raportu p. Jana Sztolcmana, wicedyrektora Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego w Warszawie i delegata Polskiej Narodowej Komisji Ochrony Przyrody, oraz mających ze sprawą związek uwag p. Jana Delacour, prezesa I-ej Sekcji Kongresu, zważywszy, że gatunek żubra jest obecnie reprezentowany zaledwie przez 5 stad żubrów chowanych w niewoli, które to stada obejmują mniej niż 30 sztuk i że tem samem grozi gatunkowi kompletna zagłada; wyraża życzenie, ażeby utworzoną została jak najprędzej liga międzynarodowa pomiędzy krajami, które posiadają jeszcze żubry na swych terytoriach; ażeby inne narody zechciały przyjść im z pomocą pieniężną; ażeby przedewszystkiem Liga obrony bizonów amerykańskich raczyła udzielić swego doświadczenia do dyspozycji tego nowego zgrupowania.” Odzew na ten apel ze strony przedstawicieli wielu krajów świadczył o olbrzymim zainteresowaniu oraz chęci wsparcia idei restytucji, a także nadziei na osiągnięcie sukcesu i uratowanie przed zagładą ginącego gatunku. Dzięki oddaniu niemałej liczby naukowców, przyrodników, dyrektorów ogrodów zoologicznych, osób prywatnych oraz myśliwych i leśników, którym los żubra nie był obojętny, zorganizowano w Berlinie w dniach 25-26 sierpnia 1923 roku pierwszy zjazd Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra (MTOŻ)- Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents.

   

  Zainteresowanie akcją ratowania żubra oraz chęć uczestnictwa w niej okazało się tak wielkie, że w roku 1925 liczba członków MTOŻ wyniosła 317 osób, organizacji i instytucji, a w 1928 roku już 408. Wśród nich byli między innymi: książę Bedford, hrabia Arnim, książę Christian Stolberg-Wernigerode, lord Rothschild, król Ferdynand Bułgarski, hrabia Adam Branicki, Julian Ejsmond, książę von Pless oraz Lutz Heck, który w 1934 r. z polecenia Hermanna Göringa pracował nad odtworzeniem wymarłego tura poprzez krzyżowanie różnych ras bydła domowego. W tym okresie książę pszczyński Jan Henryk XV Hochberg von Pless mógł się poszczycić posiadaniem największych posiadłości zarówno na Górnym Śląsku jak i w Polsce wraz z pięknymi pałacami. Należały do nich m.in. Lasy Pszczyńskie o powierzchni blisko 23ooo ha z Zameczkiem Myśliwskim w Promnicach, gospodarstwa rybackie, gospodarstwa własne jak i dzierżawione wraz z mniejszymi parcelami o łącznej powierzchni niecałych 13ooo ha oraz przemysł-w tym kopalnie, elektrownie, gorzelnie, cementownie, cegielnie, kamieniołomy oraz perła w koronie-Browar w Tychach. Był to także okres związany z aferami, których głównymi bohaterami byli członkowie rodziny książęcej. Wiązało się to z ich nagłaśnianiem ze względu na posiadany przez Hochbergów ogromny majątek, oraz faktem, iż miały miejsce na Górnym Śląsku-terenie spornym między Niemcami a Polakami przez co przybrały charakter międzynarodowy. 

   
   
   
  STATUT MTOŻ - 1926 r. Źródło: Domena publiczna
   
   
  STATUT MTOŻ - 1926 r. Źródło: Domena publiczna
   
   
  STATUT MTOŻ - 1926 r. Źródło: Domena publiczna
   

  2021-02-26