contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Aktualności

  "155 lat żubrów w Lasach Pszczyńskich" - cykl wpisów I

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących wystawy "155 lat żubrów w Lasach Pszczyńskich". Obostrzenia rządowe związane z epidemią narzuciły szereg koniecznych do przyjęcia rygorów. Nie chcemy rezygnować z możliwości szerokiego kontaktu z Wami oraz uważamy, że wytrwałość oraz konsekwencja w odniesieniu do kultury i nauki są istotne także dlatego, że stanowią one trzon we wzajemnym zaufaniu wszystkich zaangażowanych w nie osób oraz instytucji. 
   
  Serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji wystawy pragniemy złożyć:
   
  -Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie;
   
  www.katowice.ap.gov.pl/p,73,pszczyna
   
  -Białowieski Park Narodowy;
   
  www.bpn.com.pl
   
  -Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska;
   
  www.cdpgs.katowice.pl
   
  -Księga Rodowodowa Żubrów;
   
  bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=306
   
  -Muzeum Górnośląskie w Bytomiu;
   
  muzeum.bytom.pl
   
  -Muzeum Zamkowe w Pszczynie;
   
  www.zamek-pszczyna.pl
   
  -Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie;
   
  www.okl.lasy.gov.pl
   
  -Stowarzyszenie Miłośników Żubrów;
   
  smz.waw.pl
   
  -Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
   
  www.ksiaz.walbrzych.pl
   
     W roku 2020 minęło dokładnie 155 lat od momentu, kiedy na Ziemi Pszczyńskiej pojawiły się żubry. Sprowadził je książę Jan Henryk XI Hochberg von Pless, który dążył do rozwoju swych dóbr pod względem zarówno gospodarczym, kulturowym, jak również chciał podkreślić swą pozycję społeczną
  oraz jej znaczenie na łowieckiej arenie Europy.
   
     Zamysłem powstania wystawy było ukazanie, jak doniosłym i skomplikowanym przedsięwzięciem było ratowanie zagrożonego gatunku, rozpoczęte w jakże trudnej rzeczywistości międzywojennej, a dzięki czemu mamy obecnie około 9ooo żubrów żyjących w ponad 3oo miejscach na świecie. Od 1923 roku rozpoczęto wiele wysiłków, realizowano mnóstwo decyzji podejmowanych przez międzynarodowe grono osób, którym los żubra nie był obojętny. Historia, którą przedstawiamy pośród potężnego parkowego drzewostanu, w bezpośrednim otoczeniu zwierząt naturalnie bytujących w Lasach Pszczyńskich gwarantuje, iż czas poświęcony zgłębieniu informacji zgromadzonych na wystawie będzie czasem, w którym zostaniecie porwani przez pędzącą lokomotywę historii XIX-XX wieku.         
  Przedstawiamy żubra w dwojaki sposób: poprzez wielką historię odwzorowaną w losach tych niezwykłych zwierząt oraz z perspektywy mieszkańca Ziemi Pszczyńskiej z różnych epok historycznych, różnej pozycji społecznej oraz  tradycji narodowej.
   
     Sięgnęliśmy do licznych akt archiwalnych, aby wyszukać te informacje, o których było wiadomo niewiele, bądź takich, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione jednostki muzealne oraz instytucje naukowo-badawcze o pomoc i udostępnienie swoich zbiorów, pokrywających się tematycznie z ideą wystawy. Prowadziliśmy korespondencję oraz przeprowadzaliśmy długie rozmowy z osobami, którym bliska jest przyroda, a szczególnie losy żubra. Przeprowadziliśmy liczne wirtualne kwerendy w bibliotecznych zasobach w Wiedniu, Berlinie czy Stanach Zjednoczonych.
   
     Chcąc przedstawić pokrótce historię żubrów pszczyńskich w kontekście prezentacji rozpatrzyliśmy fakt, iż powojenne losy żubrów w Lasach Pszczyńskich są niejako historią współczesną, dlatego jako umowną i graniczną datę naszej ekspozycji przyjęliśmy 1945 rok.
   
     Pragniemy także zaprezentować dowody na wyjątkowość Górnego Śląska wraz z Ziemią Pszczyńską-obszaru  o niemal najszybszym tempie przemian  industrialno-urbanistycznych w Europie pod koniec XIX wieku i jednocześnie jednego z nielicznych miejsc na świecie, gdzie żyły wówczas żubry. A także miejsca, dzięki któremu możemy chociaż na krótką chwilę przystanąć i zastanowić się nad więzią z otaczającą nas Przyrodą, z którą jesteśmy nierozerwalnie związani. 
   
  Foto: Archiwum Ksiąg Rodowodowych Żubra

  2021-01-20