contact

Kontakt

Telefony:
32 447 05 03 - Biuro Informacji Turystycznej oraz rezerwacja biletów
32 447 05 03 - Biuro zagrody

668 147 055 - kontakt z mediami, PR

E-mail:
zagroda@pszczyna.info.pl

Nasz adres:

Pokazowa Zagroda Żubrów

ul. Żorska 5

43-200 Pszczyna

Znajdź nas:

Formularz

  Zwierzęta - daniel

  Systematyka

  KRÓLESTWO - zwierzęta
  TYP - strunowce
  GROMADA - ssaki
  RZĄD - parzystokopytne
  RODZINA - jeleniowate
  RODZAJ - daniel
  GATUNEK - daniel (Dama dama)

  Występowanie

  Obszar śródziemnomorski (południe Europy, Azja Mniejsza i Afryka Północna). W Polsce introdukowany pod koniec XVIII wieku. Obecnie, nielicznie, występuje głównie w zachodniej części kraju.

  Środowisko życia

  Rzadkie lasy i ich obrzeża, czasami wychodzi na żerowanie na podleśne pola uprawne i łąki.

  Charakterystyka

  Długość ciała wynosi 130 - 150 cm, wysokość w kłębie 105 cm. Samce (byki) są wyraźnie większe od samic (łań) i ważą od 65 do 80 kg, samice: 30 - 50 kg. Grzbiet ciała ma ubarwienie rudo-brązowe z charaktery- stycznymi białymi plamami. Wzdłuż kręgosłupa biegnie ciemna smuga. Spód ciała jest biały, na pośladkach występuje biała plama z ciemnym obrzeżeniem. Ogon jest od góry czarny, od spodu biały. W zimie ubarwie- nie grzbietu ciała zmienia się na szare, bez plam (tzw. szata zimowa). Stosunkowo często spotyka się osobniki będące albinosami oraz ubarwione nietypowo, całkowicie na czarno. Jak u innych przedstawicieli jeleniowa- tych, samiec posiada poroże (łopaty) w formie wieńca (np. szpicery, łyżkarze, łopatacze), które co roku zrzuca (zwykle w maju), a na jego miejsce wyrasta nowe, większe. Są one bardziej szerokie, łopatowate. Samica nie posiada poroża. Największe poroża 6 - 10 letnich danieli osiągają 5 - 7 kg masy.

  Tryb życia

  Żyje w stadach, starsze samce żyją samotnie lub w niewielkich grupach. Pod koniec lata łączą się z grupami samic. Komunikują się językiem ciała, dźwiękami i zapachami.

  Odżywianie

  Zwierzęta roślinożerne. Pokarmem są rośliny zielne, młode gałązki drzew i krzewów oraz mchy i porosty.

  Rozród

  Zwierzęta żyworodne. Gody (bekowisko) odbywają się w październiku - listopadzie. Samica, rodzi w czerwcu lub lipcu jedno młode, czasami dwa, rzadko trzy, po ciąży trwającej około 230 dni. Młode (cielę- ta) po urodzeniu przebywają wraz z matką i ssą jej mleko aż do jej następnej rui. Dojrzałość płciową osiągają po 2 latach. Żyją do 25 lat.

  Zagrożenie i ochrona

  Naturalnym wrogiem jest wilk. Podlega ochronie okresowej, jest zwierzyną łowną. Przez człowieka są pozyskiwane dla mięsa, skór i poroża.