Światowy Dzień Mokradeł
02.02.2023
47

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł.

Tereny wilgotne, jak bagna, nadrzeczne lasy oraz jeziora, rzeki i strumienie, stanowią niezmiernie ważny czynnik środowiska zapewniający bogactwo różnorodności biologicznej. Świetnie widoczne jest to w części Zabytkowego Parku Pszczyńskiego zwanej Dziką Promenadą. Pomiędzy stawem Cyranka a główną aleją parkową, znajduje się ekosystem kształtowany przez okresowe zalewy (lub podniesiony stan wód gruntowych), przede wszystkim z kanału Ulgi. Jest to kompleks zarośli łozowych, szuwarów oraz remiz stwarzających dogodne mikrosiedliska, które jako całość tworzą przebogate środowisko życia biologicznego. Ta różnorodność przyrodnicza, wynika z historycznych aspektów prowadzenia tego terenu, który za czasów książąt pszczyńskich był częścią większego założenia krajobrazowego sięgającego aż po Zameczek Myśliwski w Promnicach.

Dzięki mozaikowatości siedlisk, można spotkać tutaj takie gatunki jak zimorodki, ślepowrony, żurawie, gąsiorki, strzyżyki, łabędzie, rybitwy czarne, gęsi, wydry, bobry i wiele innych oraz owady, pajęczaki, mięczaki... Cechą naturalną, niezastąpioną w tego typu miejscach są porastające skarpy przybrzeżne wierzby, olchy, jesiony i rośliny zielne ~ kosaćcie, łany trzcin. Takie zacienienie cieków powoduje, że substancje pokarmowe zawarte w wodzie, nie są od razu wykorzystywane przez rośliny wodne do ich bujnego rozwoju. Głęboko sięgające korzenie roślin nadbrzeżnych, przechwytują substancje szkodliwe, mogące dostać się do obiegu wodnego. Tak samo gleba, dzięki roślinności nadbrzeżnej nie jest spłukiwana do rowów i kanałów a zatrzymywana na lądzie. Tereny podmokłe, stanowią olbrzymi rezerwuar wód, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach kryzysy ekologicznego oraz walki ze zmianami klimatycznymi a szczególnie z suszami i nagłymi wezbraniami wód przy deszczach nawalnych.

Jak ważny jest to temat niech świadczy o tym fakt, że 53 lata temu podpisano w Ramsar „Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”. Głównym zamierzeniem konwencji jest  ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie, obszarów określanych jako „wodno ~ błotne”.

Foto: Michał Makowski

Zobacz galerię
Powrót