Obchody Roku Księżnej Daisy
30.01.2023
55

Rada Miejska w Pszczynie ustanowiła rok 2023 w Pszczynie ~ Rokiem Księżnej Daisy. W czerwcu 2023 roku przypadają odpowiednio
150. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci księżnej Daisy von Pless ~ najsłynniejszej mieszkanki pszczyńskiego pałacu. Księżna Daisy stała się także spoiwem kontaktów partnerskich pomiędzy Pszczyną a Wałbrzychem. Warto zaznaczyć, że miasto partnerskie Pszczyny ~ Wałbrzych, także ustanowiło rok 2023 Rokiem Księżnej Daisy.

Urodzona w Anglii, księżna Maria Teresa, hrabina von Hochberg, baronowa na Książu (1873 ~ 1943), prowadziła rozległą działalność gospodarczą i charytatywną oraz angażowała się w liczne inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia osób z niższych warstw społecznych. Była osobą pełną pasji i zdolności, co poświadczają opublikowane memuary księżnej.

Wyżej wymieniona tematyka stała się punktem wyjścia do tego, aby w Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim zrealizować wystawę czasową, której założeniem scenariuszowym jest spojrzenie na postać księżnej Daisy Hochberg von Pless z nieco innej perspektywy ~ w odniesieniu do spisanych wspomnień oraz archiwaliów ikonograficznych przedstawiających świat przyrody i miejsca, o których księżna wspomina. Tym samym, wystawa "DAISY~NATURA(LNIE)", oddawać będzie głos samej księżnej Daisy, co w połączeniu z dokumentacją fotograficzną tworzy ciekawą charakterystykę tej nietuzinkowej ikony Zielonej Perły Górnego Śląska. 

Zobacz galerię
Powrót