Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego
30.11.2022
71

Tegoroczną jesienią zakończyła się inwestycja, związana z ochroną różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego w części Dzikiej Promenady. 

Kompleksowe zadanie, realizowane na powierzchni 16 hektarów Parku Zwierzynieckiego, polegało na podjęciu działań mających na celu ochronę gatunków zagrożonych roślin i zwierząt żyjących na terenie parku. Celem było także stworzenie w tym miejscu, dogodnych warunków do zasiedlenia nowym gatunkom roślin, zwierząt oraz owadów. Na realizację zadania pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Po przeprowadzonych pracach w Parku Zwierzynieckim istnieje możliwość  bezpośredniego kontaktu z otaczającą nas przyrodą. Dziś, dzięki sieci kanałów oraz cieków wodnych i stawów, można spotkać w tym miejscu takie cuda natury jak: zimorodki, ślepowrony, żurawie, a przy odrobinie szczęścia usłyszeć wydrę czy dostrzec bobry. Do tego urozmaicono mikrosiedliska dla owadów (wysiew nasion dzikich gatunków kwiatów oraz ziół), gadów, płazów (kamienie w ciekach wodnych) i drobnych ssaków (poprzez sterty konarów i gałęzi~pełniących rolę kryjówek), jak i rozwieszono budki lęgowe dla ptaków i schrony dla nietoperzy.

W ramach inwestycji odbudowano drogi, które umożliwią rowerzystom i pieszym odwiedzającym dziką część Zabytkowego Parku Pszczyńskiego, podziwianie walorów przyrodniczych, bez szkody dla przyrody i środowiska. Część inwestycji dotyczyła także samej Pokazowej Zagrody Żubrów, jak stworzenie stawu dla ptactwa wodno~błotnego, odwodnienie wybiegu jeleni czy odbudowa dawnego cieku wodnego przepływającego przez obiekt. Dodatkowym elementem była kampania informacyjno~edukacyjna skierowana dla dzieci i młodzieży , której celem było zwiększenie świadomości w zakresie bioróżnorodności i potrzeby ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Jej edukacyjny efekt, w formie wykonanych prac plastycznych, można podziwiać na wystawie czasowej zlokalizowanej w zagrodzie, w budynku edukacyjno~ekspozycyjnym.

Film autorstwa Moja Pszczyna, obrazujący efekty projektu~do zobaczenia pod kliknięciu w link, Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Pszczyńskiego~Dzika Promenada.

Foto: M. Makowski

Zobacz galerię
Powrót